Acta Assemblea de socis 2017

Barcelona, 11 de març 2017

Junta Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC)

 Acta de l’Assemblea Anual de Socis de la ACCEC 2017 (2017 / 01)

Data: 11 de març

Hora: 13:00 PM

Lloc: Aula 2 del CCCB

Assistents (26 persones): Arantxa Acosta, Núria Vidal, Marta Armengou, Imma Merino, Ignasi Franch, Judith Vives, Jesús González, Maria Adell, Desirée de Fez, Xavi Sánchez Pons, Mireia Mullor, José Enrique Monterde, Ylenia Cañadas Mayoral, Javier Parra González, Margarita Chapatte, Marta Nieto Postigo, Carlos Losilla, Anna Solà, Marta Selva, Víctor Blanes, Aaron Cabañas, Jorge Oter, Marla Jacarilla, Gerard Casasu, Eulàlia Iglesias, Violeta Kovacsics.

 

Violeta Kovacsics (presidenta) presenta l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (es podia consultar a l’àrea de Socis de accec.cat, a l’apartat Circulars). No es presenta cap objecció, aprovada per unanimitat.

 2. Informe de les activitats de l’any 2016:

 • En marxa el Taller de crítica que es fa al CCCB i en col·laboració amb l’Institut d’Humanitats. 50 alumnes, 3 professors que coordina Mònica Jordan.
 • Tercera jornada de la crítica (que té  lloc durant el mateix 11 de març). La idea continua sent la de fer que aquestes jornades siguin biennals, però en aquest cas es fa una excepció aprofitant el 25 aniversari de la Mostra de Films de Dones. Es recorda la col·laboració del CCCB cedint-nos l’espai.
 • FIPRESCI: Les relacions són bones. Es va assistir a la reunió de Bari (s’ha de decidir si a la següent anirà en representació del país l’Associació Espanyola). Hi va haver polèmica perquè es van crear nous càrrecs del no res i es va podar gent molt afí a Klaus. Interessant que l’associació de crítics alemanya ha sofert la creació d’una altra associació al seu país. Aquesta associació es va aprovar (votació anònima). Violeta exposa que Espanya va votar en contra, sobretot pel que s’ha anat parlant de que sabem genera problemes. Recorda que estem tendint a una fragmentació a tots els països, i que a FIPRESCI es considera només un vot per país, independentment del número d’associacions legitimades.

Hem assistit als següents festivals:

2016: Víctor López – Cottbus; Marta Armengou – Locarno; Jesús González Notario – Motovun; Bruno Hachero – Annecy; Pablo García Conde – Yerevan; Pablo García Conde – Gijón; Endika Rey – San Sebastián; Carlota Mosseguí – BAFICI; Pere Alberó – Toulouse; Toni Junyent – Rotterdam. Margarita Chapatte – Wroclaw

(2017: Eduardo Guillot – Rotterdam)

Violeta Kovacsiscs recorda que la participació a festivals FIPRESCI comporta una cuota 25 € a pagar per part del soci assistent. ACCEC  paga una quota general per ser membres.

Aquest any 2017, tocaran els següents festivals espanyols: Sevilla i Valladolid. S’enviaran les convocatòries, però la participació d’un membre de la ACCEC està assegurada. Potser també s’hagi de cobrir San Sebastián, encara que teòricament li tocaria enviar a algú a l’associació espanyola.

 • Altres jurats:
 • REC, jurat format per Joaquín Vallet, Javi Parra i Francisco Javier Millán.
 • Sitges. Ramon Alfonso, Mònica Jordan, Joan Pons. A més, en aquest cas seguim col·laborant amb Seven Chances.
 • L’Alternativa. Jurat format per: Arantxa Acosta, Juan Manuel Linares, Albert Margalef. A més, Manu Yañez va participar a l’activitat “Encuentro: Cine y épica”, en representació de l’ACCEC.
 • Festival Atlàntida: Jurat format per Maria Soliña Barreiro, Mercè Coll i Nicolás Ruiz.
 • Festival D’A. Jurat format per Estanis Bañuelos, Víctor Blanes i Marla Jacarilla. Es va fer la segona edició Campus D’A, coordinat per Anna Petrus. La perspectiva pel 2017 és repetir-ho. Van anar tres professors convidats (Marta Armengou, Joan Pons, Manu Yáñez) que també són escollits conjuntament amb el D’A.
 • Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona: Va participar Arantxa Acosta com a jurat oficial (es demana sigui soci de la Junta).
 • Dossier: Pendent la publicació d’un dossier d’entrevistes amb cineastes. Violeta Kovacsic remarca que fan falta noves propostes.
 • Anuari de publicacions. Aquest any, realitzat per Paula Arantzazu Ruiz. Violeta Kovacsics comenta que la resposta ha estat positiva, comença a ser de referència.
 • Relacions institucionals.
 • Amb l’Acadèmia Catalana del Cinema que entrega els Premis Gaudí, s’ha mantingut la col·laboració en la comissió que preselecciona els 10 films europeus candidats a ser nominats.
 • Amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona: com cada any s’ha convidat a l’ACCEC al Seminari que té lloc a Estrasburg però no hi va poder assistir ningú. Violeta Kovacsics demana que seria interessant moure l’experiència de fa tres anys per tal de promoure més sol·licituds.
 • Col·laboració amb la Filmoteca: es fan les presentacions d’una sèrie de films com a contraprestació del carnet de lliure circulació de la Filmoteca, que donen als socis de manera gratuïta.
 • Xerrada sobre llibres de cinema en col·laboració amb el Cineclub Barcelona Espai de Cinema i la Biblioteca de la Filmoteca de la Generalitat. Conversarem al voltant de Paul Verhoeven, el llibre de Jordi Revert editat per Cátedra.
 • Debat sobre Hitchcock/Truffaut als cinemes Verdi. Xerrada entre un cineasta (J. A. Bayona) i un crític (Violeta Kovacsics).

3. Balanç econòmic 2016 i pressupost 2017.

Gerard Casau llegueix el resum del balanç 2016: Total Ingressos 2016 7.006,61 €; total despeses 2016 6.653,54 €, Resultat 2016 + 353,07 € a favor de l’associació. El saldo final a 31.12.2016 és de +2.338,67 €. La presidenta confirma que s’adjuntarà el balanç amb l’acta (veure Annex 1).

Pel pressupost 2017 no es considera cap canvi significatiu ni en quant a ingressos ni en quant a despeses.

En aquest punt de la sessió es demana pel número total de socis. La presidenta informa que la secretaria de la Junta proporcionarà les dades, juntament amb les altes i les baixes (veure Annex 2).

4. Canvi de nom de l’Associació.

Es va demanar al torn de preguntes de l’assemblea 2016, confirmant que es tractaria al 2017 ja que havia de ser un punt de l’agenda. Marta Selva, promotora de la proposta, destaca que es demana per anar desmantellant el tema masculí, i demana la possibilitat de buscar un genèric que ens inclogui a totes i a tots. Es passa a votació a mà alçada el nou nom proposat: “Associació Catalana de la Crítica i Escriptura Cinematogràfica”. Es conserven les sigles.

Resultat: A favor 25 +1 (vot delegat a Violeta Kovacsics de Xavier Daniel); En contra 0; Abstenció 1. S’aprova el canvi de nom.

5. Proposta (i elecció) de nous representants a la Junta:

Gerard Alonso (no present a la reunió) deixa la secretaria, Eulàlia Iglesias deixa la vicepresidència i Mònica Jordan (no present a la reunió) deixa la tresoreria (vocalia segona). Violeta Kovacsics recorda que Eulàlia ha estat una persona clau i motor de la Junta per reactivar l’associació en aquests dos últims anys.

Violeta Kovacsics recorda que, segons els estatuts (article 15), s’ha de sotmetre a votació aquest any la vicepresidència, tresorer segona vocalia. Jose Enrique Monterde recorda que per president i vicepresident sí es necessita votació específica a l’assemblea (vot secret), i que els càrrecs de secretari i tresorer els decideix la junta.

La junta pregunta si es presenta alguna candidatura, sense resposta. Violeta, en representació de la Junta, proposa:

Violeta Kovacsics – Presidència

Imma Merino – Vicepresidència

Arantxa Acosta – Secretaria

Gerard Casau – Tresoreria

Vocals: Mònica Jordan, Marta Armengou, Marla Jacarilla.

S’estableix per unanimitat la nova junta.

Violeta Kovacsics recorda que l’any que vé és necessari votar la nova presidència i exposa la seva intenció, tal i com va dir l’any passat, de deixar el càrrec al 2018 i donar opció a seguir renovant la junta de manera natural.

6. Programa i proposta d’activitats per al 2017 de la nova junta.

 • Mantenir les mateixes activitats: Taller de crítica, col·laboracions amb festivals.
 • Comissió d’honor del 50 aniversari del festival de sitges. S’explica que hi ha una iniciativa per col·laborar d’alguna forma especial amb el festival de Sitges. Internament a la Junta s’han discutit vàries propostes a comentar amb el festival, però es proposa crear un equip de 2-3 persones per valorar-la/les i dur-les a terme ens els propers mesos un cop el festival pugui confirmar la possibilitat.  fer alguna activitat. En quant estigui més avançat la junta donarà més informació i demanarà en un comunicat la implicació dels socis interessats.
 • Zumzeig . Arantxa Acosta explica que s’està parlant amb els responsables del Zumzeig per seguir dues línies de colaboració: presentació de films a canvi de reducció en el preu de les entrades d’algunes seccions per tots els socis i possibilitat de realitzar cicles/programacions conjuntes. Encara s’està parlant amb ells, en breu s’informarà a tots els socis de la proposta i avantatges.

 7. Torn obert de paraules.

 • Seven Chances. Eulàlia Iglesias exposa la problemàtica actual (es fa la primera reunió amb el festival després del tancament de Cannes per començar a proposar títols però al festival els hi arriben propostes posteriors de Locarno o Venècia que els socis no han pogut proposar, i a partir de certa data la comunicació és difícil amb ells). Encara que es pot afirmar que el festival no veta cap proposta dels socis (els films “cauen” més que res per les distribuidores), Violeta Kovacsics remarca que quant més es triga en decidir els títols es pitjor per l’associació perquè ja no hi ha temps per aconseguir el consens. Per aconseguir-ho hem de pensar en tenir tancada la programació de la secció tres mesos abans del festival.

La proposta de la junta, acceptada pels assistents, és crear una comissió  que es pugui reunir com a mínim un parell de cops abans de finals d’agost per escollir els films proposats pels socis i amb la capacitat de poder acceptar o no les propostes d’última hora del festival. És a dir, no es tanca la porta a que el festival no pugui proposar directament, però es vol que sigui decisió última i legitimada de l’ACCEC i respectada pel festival.

Eulàlia Iglesias explica les normes de la secció (varietat de procedència dels films, que sempre h hagi un clàsic – restaurat, recuperat, etc. – i un documental cinematogràfic). Desirée de Fez, sòcia de l’ACCEC, indica que 1/ el festival ja inclou en la seva programació films no tan de gènere i 2/ les pel·lícules s’editen molt ràpidament. Exposa com a idea que el criteri a tenir en compte sigui que es proposin films que hagin posat a proba al crític.

Per altra banda, es parla (Imma Merino) que aquesta nova comissió ha de tenir en compte també que encara que els films es puguin trobar on line s’ha de tenir en compte el concepte d’esdeveniment. Desirée de Fez comenta que potser s’ha de tenir en compte que a la presentació pugui acudir a part del crític el director, etc. per motivar a la gent a anar al pase i/o a quedar-se a un possible col·loqui posterior. La parrilla està tant ajustada que molta gent, si només està el crític i només el va el pase, no es programa la sessió de Seven Chances (i menys si es troba a internet).

Desirée de Fez també proposa que es promoguin les sessions setmanes abans per les xarxes (Eulàlia Iglesias recorda es fa nota de premsa específica), amb vídeos curts de prescriptors, etc.

Surt la proposta també de passar els films posteriorment a la Filmoteca. Violeta Kovacsics diu que això és difícil perquè s’ha de tenir en compte que els fees els paga sitges, i a més la secció neix amb la finalitat de projectar films que en teoria no es podran veure (o no se sap si es podran veure més endavant). Si no la gent ja no se les programa.

En qualsevol cas totes les propostes hauran de ser avaluades i gestionades per la nova comissió. La junta es compromet a proposar la seva formalització en els propers dies.

 

Sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 14:00 h.

 

Annex 1: Balanç 2016

ACCEC_Balanç2016

Annex 2: Socis 2016

A 31 de Desembre de 2016, el total de socis és de 141, considerant 16 altes i 4 baixes durant l’any.