Com associar-se

Per tal d’integrar-se a la ACCEC cal omplir el següent formulari, el qual permet que la junta rectora de l’associació doni l’aprovació per a la nova incorporació.

Nom i cognoms
Direcció
Codi postal Ciutat
Telèfon mòbil
Correu electrònic
NIF

Dades del mitjà
Mitjà de comunicació

Tipus (revista especialitzada, premsa diària, mitjà online, ràdio, TV...)

Periodicitat
Difusió
Adreça del mitjà

Telèfon del mitjà
Correu electrònic del mitjà

Col·labores en altres mitjans?

En quina categoria laboral et trobes com a crític? Freelance, empresari autònom, empleat...

Treballes en alguna universitat, escola universitària o escola privada donant classes sobre cinema? En quina?

Quin % de la teva feina se centra en la crítica cinematogràfica?

Amb quina freqüències fas crítiques de films?

Amb quina freqüència fas altre tipus d'informació cinematogràfica (cròniques, entrevistes, reportatges...)?

A quins festivals vas habitualment?

De quin espai disposes al mitjà on treballes per publicar / emetre les teves crítiques?

Treballes en altres empreses, institucions, companyies... relacionades amb el món del cinema (festivals, centres de cultura, distribuidores, agències de premsa...)?

Dins el cinema, tens algun tipus d'especialització (gèneres, nacionalitats, períodes històrics...)

Has publicat algun o en algun llibre de cinema?

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA*
autoritzo a l'ACCEC a domiciliar els rebuts corresponents a les quotes de soci/a al següent compte corrent / llibreta d'estalvis:

*si no vols enviar la teva informació bancària mitjançant aquest formulari, deixa aquesta part en blanc i ens posarem en contacte amb tu per tal de formalitzar el pagament de la quota.

Observacions: Deixar en blanc les dades del mitjà en cas d'eventual inactivitat professional.
La inscripció es farà efectiva després del pagament de la quota annual de 50 €.

captcha