Acta Assemblea de socis 2016

ASSEMBLEA DE L’ACCEC 2016

Data: 27 de febrer

Hora: 12:40 PM

Lloc: Aula 2 del CCCB

Assistents (36 persones): Rita Barrachina, Arantxa Acosta, Carlota Moseguí, Judith Vives, Jesús González, Daniel Jiménez, Víctor Blanes, Imma Merino, Àngel Quintana, Margarita Chapatte, Xavier-Daniel, José A. Pérez Guevara, Sergi Sánchez, Endika Rey, Manuel Garín, Aaron Cabañas, Daniel Seguer, Marla Jacarilla, Carlos Balbuena, Marta Armengou, Marta Selva, José Enrique Monterde, Ignasi Franch, Carles Matamoros, Bruno Hachero, Ana Aitana Fernández, Marina Freijomil, Llorenç Esteve, Cloe Masotta, Eulàlia Iglesias, Violeta Kovacsics, Gerard Casau, Guillermo Triguero i Gerard Alonso Cassadó. També ha assistit la representant de la secretaria de l’ACCEC (Montse).

Violeta Kovacsics (presidenta) presenta l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (enviada en la comunicació de la present assemblea). Aprovada per unanimitat.

2. Informe de les activitats de l’any 2015:

– Modernització i redisseny de la pàgina web de l’ACCEC.

– Taller de crítica. 50 alumnes, la millor assistencia de les darreres edicions. Enguany es va obrir convocatòria per als professors de pràctiques del taller: Gerard Alonso i Cassadó, Carles Matamoros, Ana Aitana Fernández i Arnau Vilaró.

– 2a jornada sobre la crítica cinematogràfica, celebrada el 27 de febrer de 2016. Recordem la col·laboració del CCCB cedint-nos l’espai.

– Jurats Fipresci:

Rotterdam – Toni Junyent

Seminci – Margarita Chapatte

Sevilla – Bruno Hachero

Jerusalem – José Luis Losa

Annecy – Cloe Masotta

Sofia – Margarita Chapatte

Ljubjana – Margarita Chapatte

Seminci i Sevilla eren els jurats que enguany ens tocaven en la relació de torns amb l’associació espanyola. Vam haver d’assumir el Jurat de Sant Sebastià perque l’Associació Espanyola no tenia cap periodista acreditat al festival. Enguany ens toquen Sant Sebastià i Gijón.

– Les relacions actuals amb Fipresci es correcte. No hi ha grans conflictes. L’ACCEC assistirà a l’assemblea anual de Fipresci a Bari. A la Berlinale, Violeta es va reunir amb Klaus Eder i aquest li va proposar la opció d’instaurar un nou jurat Fipresci a l’IBAFF de Murcia.

– Col·laboracions amb el REC (jurat), l’Alternativa (jurat), Atlántida Film Fest (jurat), Festival deCinema Gay i Lèsbic de Barcelona (jurat), Festival de San Sebastià (xerrada duet crític espanyol i crític llatinoamericà: Jaime Pena i Diego Lerer).

– Sitges (jurat, col·loqui després de la projecció de ‘Hitchcock-Truffaut’ i Seven Chances). Enguany la col·laboració amb Sitges ha estat més fluïda i hem aconseguit signar un nou conveni per recuperar la responsabilitat de programació de Seven Chances per part de l’ACCEC.

– D’A (jurat i Campus D’A). La convocatòria per ser el tutor del Campus D’A 2016 ja està oberta, Jurat de ,

– Dossiers ACCEC: Festivals (Núria Vidal), Anuari de publicacions (Endika Rey).

– S’ha modificat l’acord amb el Quaderni del CSCI. L’ACCEC ja no paga l’enviament dels volums als socis. S’ha pactat un descompte per als socis interessats en adquirir un exemplar.

– Col·laboració en la selecció de films europeus premis Gaudí.

– Filmoteca de Catalunya: carnets de lliure selecció per a tots els socis. Compromís per part de l’ACCEC d’assumir una serie de presentacions de pel·lícules (els millors films de l’any).

– Posada en marxa newsletter periòdica informant de què està fent la junta.

– Recordem la defunció del soci Arnau Olivar.

3. Balanç económic i pressupost

– La informació serà penjada a l’àrea de socis de la web.

– Ingressos: Quotes, D’A, Taller de crítica.

– Despeses: Secretaria, carnets, comissions del banc, renovació de la web, placa del Premi Guarner del Festival de Sitges, Anuari de publicacions, domini i correu.

– Quotes de Fipresci (les avancem i el soci les paga)

– Balanç 2015: +950 euros.

– Ingressos previstos 2016: Quotes, Taller de crítica, Campus D’A

– Despeses 2016: Nota de condolencia familia Arnau Olivar, Jornada de la crítica, viatge a Bari assemblea Fipresci, secretaria, carnets, comissions bancàries, Premi de la crítica Sitges, anuari de publicacions, domini i correu. Estimació: +400 euros.

– LES QUOTES DE 2016 ES PASSARÀN A MITJANS DE MARÇ.

4. Proposta i elecció de nous representants a la junta. Dos vocals (Nuria Vidal i Albert Elduque) abandonen la junta. Agraïm la seva participació a la junta. Proposem dos noves persones: Imma Merino i Arantxa Acosta. S’aprova per unanimitat.

5. Programa i proposta d’activitats 2016:

Repetir i continuar les activitats fetes fins ara.

Nou dossier diàleg crítics i directors (coordina per Anna Petrus).

Recordem que son més que benvingudes les propostes dels socis per a nous dossiers.

Estarem presents a la comissió del 50è aniversari del Festival de Sitges. Convidem als socis a presentar-nos les seves propostes per a activitats a l’entorn d’aquesta efemèride.

6. Torn de paraula per als socis:

– Rita Barrachina: Dubte sobre el funcionament de l’àrea interna, que al ser programat en WordPress dona la sensació que qualsevol soci pot publicar continguts. És així per facilitar l’edició del perfil de socis de cara a la seva publicació al llistat de socis. S’aclareix que els socis no poden editar res més.

– Margarita Chapatte reclama que més socis s’animin a presentar-se com a Jurat Fipresci al Festival de Valladolid. Sempre li toca assumir el jurat a ella.

– Un soci té un dubte sobre les comissions que ens cobra la Caixa d’Arquitectes. Son gairebé exclusives dels retorns de quotes, explica la Montse.

– Debat sobre la proposta de Fipresci d’implantar un Jurat Fipresci (format per gent jove) a l’IBAFF de Múrcia. Àngel Quintana explica la seva experiencia fa tres edicions. Creu que la programació es fonamenta sobre cinema espanyol maleït procedent del D’A i Sevilla. Més interessant en les seves activitats paral·leles (taules rodones, xerrades). Violeta explica que és un Festival que li va donar un premi a Fipresci, i que finalment Eder farà el que vulgui. Eulàlia assenyala que és un festival amb greus problemes económics.

– Marta Selva: Proposa canviar el nom de l’associació a ‘Associació Catalana de la crítica i l’escriptura cinematogràfica’. Enviarà la proposta per escrit i la junta impulsarà una enquesta per veure quina és l’acollida per part del socis. En el cas de que la proposta tinguès un ampli nombre d’adeptes, caldria convocar una junta extraordinaria per aprovar-la i fer un canvi en els estatuts de l’associació.

– Margarita Chapatte pregunta sobre la relació amb l’associació espanyola. Violeta respón que les relacions son correctes i cordials, no hi ha cap mena de conflicte. Violeta considera que a Klaus Eder sembla que li agradi que hi hagi conflictes entre ambdues associacions. D’aquí dos anys hi ha nova votació de junta a Fipresci. Recorda que les dues associacions comparteixen vot. Aclareix que no sempre poden assistir representants de les dues associacions a l’assemblea anual de Fipresci. Klaus Eder va ser qui va aprovar la duplicitat d’associacions i serà difícil que corregeixi el seu error. Violeta assenyala: “Si lo que queremos es cargarnos la asociación de Madrid, pensemos en algo concreto para lograrlo. Actualmente, tenemos que convivir con ellos. La única vez que fuimos agresivos con ellos, Klaus Eder nos riñó”.