Interior Leather Bar: El Francotirador

El Francotirador

Quan James Franco, l’actor i el personatge, entra a escena a Juerga hasta el fin (13) llança una apassionada arena en favor de l’art davant un cínic Jay Baruchel: “No t’agrada l’art?! T’agrada jugar a videojocs? Doncs endevina, col·lega: t’agrada l’art. T’agraden els entrepans? Doncs algú els ha preparat per a tu: això és art. La vagina de la teva mare va ser el llenç i el penis del teu pare el pinzell: Tu ets art! “. Amb aquest discurs Franco riu de si mateix i confirma una de les intuïcions que queden després de visionar Interior. Leather Bar: l’actor no té ni idea del que és l’art, però tampoc és que li importi reconèixer-ho obertament. Per a ell, la qüestió veritablement important és difuminar els límits i explorar les àrees que envolten al text artístic. El seu discurs vindrà a posteriori, ja que l’experimentació sempre és un salt al buit.
Franco (incansable actor, guionista, director, productor, escriptor, pintor, model) sempre ha mostrat interès pel joc de l’apropiació i el traspassament de fronteres. Va passar d’interpretar a James Dean a la TV-movie del mateix nom (01) a crear el 2011 Rebel, un projecte de vídeo art col·lectiu al voltant de Rebel sense causa (1955). El 2012 va dirigir amb Ian Olds Francophrenia un… thriller? documental? on es recullen i reinterpreten els fragments que va rodar per la soap opera General Hospital (on Franco era Franco, un homicida i artista multimèdia). El seu últim treball l’ha portat també a transmutar-se, en aquest cas en Janet Leigh / Marion Crane, per a l’exposició Psycho Nacirema (13).
 
Amb aquests antecedents (entre d’altres) i un interès àmpliament pregonat per tot allò relacionat amb els diferents àmbits de l’homosexualitat, no sorprèn que Franco s’interessés per A la cacera (80) i el seu retrat del cos masculí com a base per a una nova obra. Interior. Leather Bar, codirigida per Travis Mathews-un destacat cineasta queer-, pretén recrear els 40 minuts que la censura nord-americana va amputar de la pel·lícula de Friedkin (són famoses les declaracions del president de la MPAA, que va afirmar “there aren’t enough XXXs in the alphabet to rate this movie”). El resultat final difereix bastant d’aquest objectiu inicial: les seqüències reinterpretades, absolutament explícites, amb prou feines arriben als cinc minuts del metratge mentre que la resta és una espècie de making-of del mateix rodatge on el tema principal acaba sent la lluita interior de l’actor per posar a prova els seus propis límits.

Si a A la cacera vèiem un policia heterosexual (Al Pacino) totalment desorientat a l’hora d’introduir-se en els sòrdids escenaris gais, aquí assistim al procés d’acceptació d’un altre actor heterosexual (Val Lauren) que no acaba d’entendre què pretenen els directors. La finalitat podria ser fer una defensa de la creativitat sense tabús,  normalitzar el sexe gai i donar un bany de pulcritud a l’escabrositat original, o fer un remake transgressor que permeti recuperar unes seqüències sostretes en nom de la moral . La pel·lícula acaba sent tot això i molt més: un il·lusori paratext que si bé no va tan lluny com podria (Franco, per exemple, no actua), decideix no enganyar ningú mostrant el camí per sobre de la consecució. El documental, en part fals, és sempre honest. Franco mai podrà ser un pretentious fake: si la fascinació que exerceix ens ensenya alguna cosa, és que és, en tot cas, a real phony.

Endika Rey
 
 
El Francotirador

Cuando James Franco, el actor y el personaje, entra en escena en Juerga hasta el fin (13) lanza una apasionada arenga a favor del arte ante un cínico Jay Baruchel: “¿¡No te gusta el arte!? ¿Te gusta jugar a video juegos? Pues adivina, colega: te gusta el arte. ¿Te gustan los bocadillos? Pues alguien los ha preparado para ti: eso es arte. La vagina de tu madre fue el lienzo y el pene de tu padre el pincel: ¡Tú eres arte!”. Con este discurso Franco se ríe de sí mismo y viene a confirmar una de las intuiciones que quedan tras visionar Interior. Leather Bar: el actor no tiene ni idea de lo que es el arte, pero tampoco es que le importe reconocerlo abiertamente. Para él, la cuestión verdaderamente importante es difuminar los límites y explorar las áreas que rodean al texto artístico. Su discurso vendrá a posteriori ya que la experimentación es siempre un salto al vacío.

Franco (incansable actor, guionista, director, productor, escritor, pintor, modelo) siempre ha mostrado interés por el juego de la apropiación y el cruce de fronteras. Pasó de interpretar a James Dean en la tv-movie del mismo nombre (01) a crear en 2011 Rebel, un proyecto de video arte colectivo alrededor de Rebelde sin causa (1955). En 2012 dirigió junto a Ian Olds Francophrenia un ¿thriller? ¿documental? en la que se recogen y reinterpretan los fragmentos que rodó para la soap opera General Hospital (donde Franco era Franco, un homicida y artista multimedia). Su último trabajo le ha llevado también a transmutarse, en este caso en Janet Leigh/Marion Crane, para la exposición Psycho Nacirema (13).

Con estos antecedentes (entre otros) y un interés sobradamente pregonado por todo aquello relacionado con los diferentes ámbitos de la homosexualidad, no sorprende que Franco se interesara por A la caza (80) y su retrato del cuerpo masculino como base para una nueva obra. Interior. Leather Bar, codirigida por Travis Mathews –un destacado cineasta queer–, pretende recrear los 40 minutos que la censura estadounidense amputó de la película de Friedkin (son famosas las declaraciones del presidente de la MPAA que afirmó que “there aren’t enough XXXs in the alphabet t orate this movie”). El resultado final difiere bastante de ese objetivo inicial: las secuencias reinterpretadas, absolutamente explícitas, apenas alcanzan los cinco minutos del metraje mientras que el resto viene a ser un making-of del propio rodaje donde el tema principal acaba siendo la lucha interior del actor al poner a prueba sus propios límites.

Si en A la caza veíamos a un policía heterosexual (Al Pacino) totalmente desorientado a la hora de introducirse en los sórdidos escenarios gais, aquí asistimos al proceso de aceptación de otro actor heterosexual (Val Lauren) que no acaba de entender qué pretenden los directores. El fin podría ser el de hacer una defensa de la creatividad sin tabúes; el de normalizar el sexo gay y dar un baño de pulcritud a la escabrosidad original; o el de hacer un remake transgresor que permita recuperar unas secuencias sustraídas en nombre de la moral. La película acaba siendo todo eso y mucho más: un ilusorio paratexto que si bien no va tan lejos como podría (Franco, por ejemplo, no actúa), decide no engañar a nadie mostrando el camino por encima de la consecución. El documental, en parte falso, es siempre honesto. Franco nunca podrá ser un pretentious fake: si la fascinación que ejerce nos enseña algo es que es, en todo caso, a real phony.

Endika Rey